Làm Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng tại Lào Cai

0

Chứng Chỉ Năng Lực hoạt động Xây Dựng là gì?

Những ai cần làm, mua Chứng Chỉ Năng Lực hoạt động Xây Dựng?

Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ làm Chứng Chỉ Năng Lực hoạt động Xây Dựng tại Lào Cai & tất cả các tỉnh trên Toàn quốc

Hotline: 0972.268.616
Email:quanghai147@gmail.com

Dịch Vụ Làm Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp cho các đơn vị đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng. Đồng thời là thủ tục, cơ sở pháp lý đối với các công ty, doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Không có Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng không được tham gia đấu thầu, nghiệm thu thanh quyết toán công trình theo quy định tại điều 57 nghị định 100/2018.

Các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng sau bắt buộc phải có các loại Chứng Chỉ Xây Dựng doanh nghiệp như:

 •  Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất)
 • Tư vấn lập quy hoạch
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình
 • Tư vấn quản lý dự án
 • Giám sát thi công
 • Thi công xây dựng

 

Làm Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Làm Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Thủ tục cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng do chính phủ ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2015, các điều kiện và thủ tục xin cấp Chứng Chỉ Năng Lực thi công Xây Dựng hạng 1,2,3 như sau:

I. Điều kiện chung:

1. Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung đăng ký cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng.

4. Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

5. Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại.

II. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng Chỉ Năng Lực hoạt động Xây Dựng:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng;

b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức;

c) Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt theo mẫu;

d) Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký;

đ) Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký;

e) Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký.

III. Thẩm quyền cấp Chứng Chỉ Năng Lực hoạt động Xây Dựng:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng hạng 1.

b) Sở Xây dựng cấp 1,2,3 hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ; mẫu chứng chỉ; phương thức, quy trình đánh giá cấp mới, cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng tại Lào Cai

 • Căn cứ nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính Phủ quy định hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
 • Căn cứ chương IV mục 2 điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo nghị định 59/2015/NĐ-CP.
 • Căn cứ điều 1 nghị định 42/2016/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi và bổ xung nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ thông tư 17/2016 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Doanh nghiệp, công ty của bạn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đang có những dự án cần phải có Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3. Bạn muốn tìm hiểu thủ tục và cách thức để có thể xin cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng doanh nghiệp nhưng trong quá triển khai thì vấp phải nhiều những khó khăn?

Giấy chứng nhận năng lực nhà thầu do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng cấp. Đây là bản vắt tắn năng lực của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động xây dựng, đồng thời cũng là căn cứ quan trọng để cá nhân, tổ chức xin tham gia vào các dự án xây dựng.

Tại Sao Cần Sử Dụng Dịch Vụ Tư Vấn Làm Chứng Chỉ Năng Lực?

 • Bạn phải đi lại lòng vòng, không ra vấn đề khi tự tìm hiểu thông tư, nghị định theo quy định?
 • Bạn lo lắng về năng lực hoạt động xây dựng của doanh nghiệp mình khi nào được chấp nhận?
 • Bạn mất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức mà còn bỏ lỡ cơ hội trong công việc.
 • Bạn mệt mỏi khi phải túc trực tại các cơ quan, ban ngành mà không biết kết quả có đạt không?
 • Hồ sơ năng lực của công ty bạn bị trả về, không đạt thứ hạng theo mong muốn mà không rõ lý do.

Để tiết kiệm thời gian của các đơn vị, doanh nghiệp. Viện Quản Lý Xây Dựng với đội ngũ chuyên gia, nắm chắc về Luật, Thông tư, Nghị định sẵn sàng tư vấn – hỗ trợ và giúp bạn giải quyết các khó khăn mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải. Viện chúng tôi nhận dịch vụ cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3 cam kết thời gian, thủ tục nhanh gọn.

Hồ Sơ Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Bộ hồ sơ xin cấp Chứng Chỉ Năng Lực công ty Xây Dựng/ Doanh Nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức (bản scan gốc).
 • Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo mẫu tại phu lục V Nghị Định 100/2018.
 • Hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu đối với các doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 và 2.
 • Bản kê khai năng lực máy móc đối với các doanh nghiệp xin lĩnh vực thi công, khảo sát.
 • Quyết định công nhận phòng LAB (hoặc hợp đồng liên kết LAB) đối với đơn vị xin lĩnh vực khảo sát địa chất.
 • Danh sách các cá nhân chủ chốt của công ty có bằng tốt nghiệp và chứng chỉ hành nghề kèm theo.

Còn đối với từng hạng, người làm Chứng Chỉ Năng Lực Công Ty Xây Dựng cũng cần chú ý:

 • Chứng Chỉ Năng Lực Hạng 1: (Yêu cầu ít nhất 1 hợp đồng kinh tế hạng 1 hoặc 2 hợp đồng hạng 2 kèm theo biên bản nghiệm thu. Các hợp đồng phải ký trước thời điểm tháng 9/2016. (HĐ và BBNT scan từ bản gốc).
 • Chứng Chỉ Năng Lực Hạng 2: (Yêu cầu ít nhất 1 hợp đồng kinh tế hạng 2 hoặc 2 hợp đồng hạng 3 kèm theo biên bản nghiệm thu. (HĐ và BBNT scan từ bản gốc).
 • Chứng Chỉ Năng Lực Hạng 3: (Không yêu cầu bắt buộc về hợp đồng kinh tế, chỉ cần đơn vị có ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định và đủ số nhân sự theo yêu cầu tại nghị định 100/2018).

Quy Trình Tư Vấn Dịch Vụ Làm Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Viện Quản Lý Xây Dựng hoàn thiện hồ sơ xin cấp Chứng Chỉ Năng Lực công ty xây dựng phù hợp với hạng và phạm vi hoạt động được hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề tại Cục và Sở Xây Dựng chấp thuận. Viện Quản Lý Xây Dựng có nhiệm vụ:

 • Bước 1: Đánh giá tính khả thi và thứ hạng của hồ sơ năng lực.
 • Bước 2: Hướng dẫn khách hàng kê khai hồ sơ, thủ tục xin chứng chỉ năng lực theo đúng quy định.
 • Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện của khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí trên Cục quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây Dựng hoàn thiện lấy giấy hẹn cấp chứng chỉ năng lực công ty.
 • Bước 4: Sau khi có kết quả, Viện chúng tôi nhận chứng chỉ và bàn giao cho khách hàng sớm nhất.

Đơn Vị Làm Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Uy Tín, Thủ Tục Nhanh Chóng

Là đơn vị hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ đào tạo nghiệp vụ, tư vấn cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Khảo Sát Địa Chất,… và đặc biệt là tư vấn Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng, VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG với kinh nghiệm đã thực hiện cho hàng trăm đơn vị xin Chứng Chỉ Năng Lực hạng 1,2,3 trên toàn quốc luôn mang đến những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí hợp lý. Lựa chọn đơn vị chúng tôi.

 • Bạn được tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.
 • Bạn cắt giảm tất cả các khâu trung gian.
 • Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí.
 • Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/7.
 • Tỷ lệ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất.

Liên hệ tư vấn 24/7 tại Lào Cai &Toàn quốc:

Hotline: 0972.268.616
Email:quanghai147@gmail.com

Share.

About Author

Duy Thắng chuyên Nhận làm bằng cấp 3, đại học, cao đẳng, tất cả các loại chứng chỉ anh văn tin học Toeic, chứng chỉ nghề uy tin giá rẻ tem phôi chuẩn toàn quốc

Leave A Reply

Hotline: 0972.268.616